Duodjegáldu

Oahppiárvvoštallan

Dáppe sáhtát viežžat Oahppiárvvoštallan-skovi.

(PDF, 2 siiddu, 135 kB)

Skovi lea Davvi Girji jorgalan ja heivehan sámegillii čuoggá 5.4. «Sluttvurdering» vuođul 22. siiddus Vurdering i kunst og håndverk på ungdomstrinnet – Veileder-gihppagis. Oslo ja Akershusa allaskuvllas lea dahkkivuoigatvuohta ja lea ráhkadan dan Oslo gieldda Oahpahusetáhta ovddas, geas lea eaiggáduššanvuoigatvuohta.

Skjemaet er oversatt og tilpasset til nordsamisk av Davvi Girji på grunnlag av punkt 5.4 «Sluttvurdering» på side 22 i Vurdering i kunst og håndverk på ungdomstrinnet – Veileder. Høgskolen i Oslo og Akershus innehar opphavsretten og har utviklet det for Oslo kommune ved Utdanningsetaten som har eiendomsretten.

Oahppiárvvoštallan

© Davvi Girji AS 2013